TÜRKÇE MAKALE
Pnömatik Taşıma Sistemleri Boşaltma Vanalı

Pnömatik Taşıma Sistemleri Boşaltma Vanalı

Basit bir şekilde tanımlayacak olursak pnömatik taşıma sistemleri ünitelerinde boşaltma vanası olan basınçlı üfleme tanklarıdır.  Ortalama akışın kararlı durumu, pnömatik taşıma sürecindeki bazı aşamalar için gerekli süreyi azaltarak prosesi iyileştirilebilir.

Pnömatik taşıma sistemleri üfleme tankı basınçlandırma

Basınçlı  üfleme tankın boşaltma hattında bir vanası varsa ve yardımcı hava tedarik hatlarında  kontrol valfleri varsa ayrıca  mevcut olan tüm hava üfleme tankına yönlendirilirse üfleme  tankı daha kısa bir zaman aralığında basınç altına alınabilir . Pnömatik taşıma sistemleri üfleme tankları boşaltma işlemi kararlı durum basıncına ulaşılıncaya kadar kontrol edilmiş olur. Ek olarak ilave bir hava kaynağı mevcutsa, bu süre daha da kısaltılabilir, ancak maliyet ve karmaşıklık göz önüne alındığında elde edilen fayda muhtemelen marjinal olacaktır. Üfleme tankı tahliye vanası açıldığında, yardımcı ve akışkanlaştırıcı hava besleme hatlarındaki kontrol vanaları,  pnömatik taşıma için ilk döngü için ayarlarına geri getirilmelidir. Bu şarttır, çünkü tatmin edici bir üfleme tankı deşarjı ve istenilen oranda malzeme taşınması için doğru hava akışı muhafaza edilmelidir. Boşaltma valfı olmayan üfleme tanklarında ise bu ayarlar hiçbir zaman değiştirilmez.

Pnömatik taşıma sistemleri  üfleme tankı havalandırma

Üfleme tankı ve besleme haznesi arasında bir havalandırma hattı varsa, sistemin basıncını düşürmek için gereken süreyi azaltmak da mümkün olacaktır. Üfleme tankı boşalır boşalmaz boşaltma vanası kapatılmalı ve havalandırma hattı açılmalıdır. Ayrıca, üfleme tankı akışkanlaştırıcı hava tedarik valfinin kapatılması ve ilave hava tedarik valfinin tamamen açılması gerekecektir. Bu vasıtayla, üfleme tankı hem hava beslemesinden hem de nakil hattından izole edilebilir ve her biri ile ilgili işlemler aynı anda yerine getirilebilir. Bu sayede, üfleme tankı taşıma hattından ayrı olarak çok hızlı bir şekilde basıncı düşürülebilir. Hava beslemesi boru hattında yine de mevcut olacak ve böylece ayrı olarak ve aynı zamanda boru hattıda temizlenecektir. Bu aynı zamanda, üfleme tankındaki büyük hava hacminin taşıma hattı boyunca hızlı bir şekilde genişlemesini önleyecektir, bu sayede çok yüksek hava hızlarına ve nakledilen malzeme aşındırıcı olması durumunda havalandırma işlemi sırasında olası ciddi boru hattı erozyonuna engel olacaktır. Üfleme tankının izolasyonu, nakil devresinde   filtreleme ünitesindeki yükü de azaltacaktır bu işlme. Üfleme  tankı çalışma şekline bakılmaksızın, özellikle de  üfleme tankı izolasyonda havalandırılmadığı takdirde, fabrika için filtreleri boyutlandırırken, devrenin sonundaki bu hava kabarcıklarının hesaba katılması önemlidir. Üfleme tankı besleme haznesi  havalandırılmışsa, besleme haznesi üzerindeki filtrenin, beklenen hacimsel akış oranı için doğru şekilde boyutlandırılmış olması da aynı derecede önemlidir.

Pnömatik Taşıma Sistemlerinde Tekli Basınçlı Üfleme Tanklarının Kontrolü

Yıldız ve vidalı besleyiciler ile, malzeme akış hızı, sürücü hızını değiştirerek, sınırlı bir aralıkta kontrol edilebilir. Daha önce de belirtiğimiz gibi üfleme tanklarının hareketli parçaları yoktur  bu nedenle 10: 1’lik düşüş oranları oldukça başarılı bir şekilde elde edilebilir.

Pnömatik Taşıma Sistemleri Hava Oranları

Bir üfleme tankının kontrolü, toplam hava arzının, üfleme tankına yönlendirilen hava ile doğrudan nakil hattının başlangıcına doğru olana orantılı olarak sağlanır. Toplam hava arzı, boru hattı vasıtasıyla malzemeyi iletmek için kullanılır.

Pnömatik Taşıma Sistemleri Havalandırma Deposu Havası

Üfleme tankına yönlendirilen hava densveyörü basınçlandırmak için kullanılır. Bu hava arzı, malzemenin yığın özelliklerine bağlı olarak, havalandırma veya akışkanlaştırma da yapabilir. Üfleme tankı havası, malzeme taşıma hattına boşaltılır. Malzemenin üfleme tankı boşaltma hattındaki katı yüklenme oranı son derece yüksek olabilir ve dolayısıyla bu besleme ile bağlantılı bir basınç düşüşü söz konusu olacaktır. Taşıyıcı hat çok kısa ve yüksek basınçlı hava mevcut olmadığı sürece ek hava gereklidir.

Pnömatik Taşıma Sistemlerinde Yardımcı Hava

Yardımcı hava, direkt olarak, üfleme tankı boşaltma noktasındaki taşıma hattının başlangıcına beslenir. Yardımcı hava, boru hattı vasıtasıyla taşınması için malzemenin akışını etkili biçimde inceltir. Hava hareketlendirici mevcut basınç değeri açısından eşleştirilebilmesi için bu noktada doğru katı yük oranına ulaşılması esastır. Örneğin, katı yük oranı çok düşükse, taşıma hattı üzerindeki basınç düşüşü düşük olacak ve boru hattı kullanılamayacaktır. Eğer diğer taraftan, katı yüklenme oranı çok yüksekse, boru hattından malzeme taşımak için gereken basınç düşüşü hava aktarma ekşpmanının kapasitesini aşabilir ve boru hattıda muhtemelen bloke olacaktır. .

Pnömatik Taşıma Sistemleri Boşalma Oranı Kontrolü

Daha önceki makalelerimizde üfleme tankındaki malzemenin akışkanlaştırılması için kullanılan hava oranının deşarj oranını nasıl etkileyebileceğini göstermek için şekiller sunmuştuk. Verilen deşarj özellikleri, esas itibariyle, toplam hava kütlesine karşı malzeme akış oranının bir grafiğiydi.

Pnömatik Taşıma Sistemleri  Üfleme Tankı Tasarım Etkisi

Hem üst hem de alt tip boşaltmalı üfleme tankı endüstrilerde yoğun bir şekilde  kullanılmaktadır, ancak konfigürasyon seçimi genellikle konfigürasyonun ve performansın avantajlarından ziyade uygunluğada dayanır. Üst veya alt deşarjda düzenlenebilen bir üfleme tankının performansı, bu iki konfigürasyonla karşılaştırılmıştır iki tane üfleme tank  sisteminin bir taslağı Şekilde verilmektedir. Üfleme tankı kabının alt kısmı, değiştirilebilecek şekilde tasarlanmıştır ya bir membran ya da bir alt boşaltma bölümü kullanılabilir. Her iki durumda da, taşıma hattı, üfleme  tankı geometrisindeki farklılıkları barındıracaktır.

 

Alt Üst Boşaltma Sistemli

 

Pnömatik Taşıma Sistemleri Taşıma Hattı Performansı

Üfleme tanklarında  üst ve alt deşarj arasındaki farklarda dikkat etmeniz gereken ilk nokta, ikisi arasında taşıma hattı performansında bir fark bulunmamasıdır. Belli bir malzeme ve boru hattı için, üretilen taşıma özellikleri aynıydı, belirli bir hava akışı hızı ve taşıma hattı basınç düşümü için malzeme akış hızları, iki üfleme tankı sistemi için de aynıydı. Bir üfleme tankının bir boru hattına sürekli beslenmesi durumunda, malzemenin beslendiği yöntem ne olursa olsun, makul derecede istikrarlı ve kesintisiz olması koşuluyla, performans açısından bir fark olması muhtemel olmadığından, bu şaşırtıcı gelmemelidir.

Pnömatik Taşıma Sistemleri  Üfleme Tankı Deşarjı Performansı

Daha önceki yazılarımızda iki hava üfleme tankı konfigürasyonunun deşarj özellikleri aynı malzeme ve aynı boru hattı için karşılaştırdık. Bu nedenle kapsamlı testler, 9 adet 90 ° bükümü içeren, 50 m uzunluğunda, 53 mm’lik bir boru hattı vasıtasıyla taşınan, ince öğütülmüş bir yakıt külü ile gerçekleştirildi. Üst deşarj modunda, 24 ton / saate kadar malzeme akış hızlarına ulaşıldı, ancak alt boşaltma modunda bu neredeyse yarıya indi. Genelleme olarak, malzeme  akışkanlaştırılmasına sahip üst deşarj üfleme tankları toz halindeki malzemeler için en uygun yöntemdir.  Bununla birlikte, eğer akışkanlaştırıcı hava, alt boşaltmalı  üfleme tankı mahfazına daha verimli bir şekilde getirilirse, performansta bir iyileşme elde edileceğinden şüphelenilmemelidir.  Bununla birlikte, muhtemelen, havalandırmalı bir nozul ile akışın merkezine ayrı bir hava kaynağı girmekte tıkanma  sorununa neden olabilecektir. İş, açıkça görülüyor ki, üfleme tanklarının çalışacağını ancak deşarj kabiliyeti kolayca öngörebilmek mümkün değildir. Üfleme tankı karakteristiklerindeki%100 çizgiler, üfleme tankının deşarj sınırını temsil eder. Bir üfleme tankından daha yüksek bir deşarj oranı bekleniyorsa, tankın havalandırılmasında bir gelişme buna yardımcı olabilir. Aksi takdirde daha büyük bir tahliye borusu gerekecektir. Deşarj borusu, taşıma boru hattıyla aynı çapa sahip olmak zorunda değildir!

Üfleme tankı yapısı
Pnömatik Taşıma Sistemleri  Malzeme Boşalma Performansı

Farklı malzemelerin tamamen aynı boru hattı vasıtasıyla taşınırken farklı taşıma özelliklerine sahip olduğu iyi bilinmektedir ve bunu daha sonra vakit buldukça detaylı bir şekilde sizlerle ele alacağım. Aynı şey, üfleme tankı boşaltma özelliklerine göre farklı malzemeler açısından da geçerlidir. Üst deşarjlı üfleme tankında test edilen bazı malzemelerin değerlerini, referans için aşağıdaki tabloda sunulmuştur. Tabloda sunulan malzemelerin her biri, Şekilde gösterilen üst deşarj üfleme tankından iletildi ve 50 mm uzunluğunda 53 mm iç çap boru hattı vasıtasıyla taşındı. Ele alınan malzemeler hem yoğunlukları hem de partikül boyutlarını kapsadı. Malzemeler deşarj özelliklerinde önemli çeşitlilik gösterirler ve üfleme tankı kontrolünün zorluklarını gösterirler. Neyse ki, çoğu üfleme tankı tek bir malzemeye ayrılmıştır ve bu nedenle devreye alma konusunda verilen malzeme için kolayca ayarlanabilmektedir. Granül şeker ve polietilen peletlerinin deşarj özellikleri, granül malzemeler için üst deşarjın ince malzemeler ile karşılaştırıldığında sorunlar göstermektedir.

Materyal Değerleri
Üfleme Tankı grafikleri

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir