Merkezi bir vakum temizlik sistemleri

Merkezi bir vakum temizlik sistemleri üretim verimliliğini en üst düzeye çıkarmak için mücadele eden endüstriler için olmazsa olmazlardandır. Üretim hatlarına entegrasyonu, herhangi bir üretim hattında bakım ve duruş sürelerini minimuma indirir. Merkezi vakum sistemi veya  mobil endüstriyel süpürgeler? Tek bir cevap yok. Seçim, uygulamaya ve ürününüz için ihtiyaç duyduğunuz kişiselleştirme derecesine bağlıdır. Merkezi endüstriyel vakum sistemi aşağıdakileri garanti eder: Birkaç […]

BİG BAG BOŞALTMA APARATI

BİG BAG BOŞALTMA APARATI Big Bag’inizin içeriğini kontrollü bir şekilde boşaltmak için bilinçli bir çözüm mü arıyorsunuz? TeknoConvey big bag boşaltma klapesi bu işi için mükemmel bir seçimdir. Bu sistem imalatçılar, çiftçiler için big bag yada jumbo bag torbalarının içeriğinde bulunan; tohumlar, plastik granüller, gübre ve diğer akışkan malzeme türlerininin big bag torbasından boşaltılması için özel olarak tasarlanmıştır. Big Bag […]

ВАКУУМНАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА

Принцип вакуумной транспортировки Вакуумные конвей­еры «всасывают» переносимое вещество. На самом деле происходит следующее: из всасывающей трубы откачивается воздух, и атмосферное давление вталкивает про­дукт в трубопровод. Именно атмосферное давление косвенно влияет на этот процесс. Поток воздуха, сформированный при вы­равнивании давления, втягивает твердые частицы продукта в трубопровод. Все вакуумные конвейеры работают по од­ному принципу. Вещество транспортируют­ся из точки всасывания по трубопроводу в […]

Pnömatik Taşımada Hava Debisinin Etkileri

Bir fan, üfleyici veya kompresör seçimi muhtemelen pnömatik bir taşıma sisteminin tasarımında yapılması gereken en önemli kararlardan biridir. Genellikle sermaye harcamalarının en büyük tek kalemidir ve tesisin potansiyel nakil kapasitesi, yapılan doğru seçime bağlıdır. Fan, üfleyici veya kompresörün derecesi, istenen besleme basıncı ve sağlanacak hacimsel akış açısından ifade edilir. Bu şartnamedeki herhangi bir hata, aşırı derecelendirilmiş, istenilen malzeme akış oranına […]

Pnömatik Taşıma Sistemi Avantajları – TEKNOCONVEY

Pnömatik taşıma sistemi avantajları na geçmeden önce pnömatik taşıma sistemleri esas olarak 3 parametreye bağlıdır. Boru uzaklıklığı , hava hızı ve malzeme özellikleri. Pnömatik taşıma sistemi  malzemelerin taşınmasında maksimum verimlilik elde etmek için vazgeçilmez bir sistemdir. Pnömatik taşıma sistemi , endüstrinin bir çok dalında kullanılmaktadır, Çünkü malzemelerin silolardan kontrollü ve sıfır kayıp ile alınmasını sağlar.  Çimento, kömür tozu, tahıl, alümina, fosforit konsantresi, kül, […]

Pnömatik Taşıma Sistemleri Sistem Değişkenlerinin Araştırılması

Bir pnömatik taşıma sisteminin taşıma kapasitesi birincil bir husus olduğundan, malzeme akış oranına büyük önem verilmiştir. Malzeme özellikleri ve bunların hem taşıma koşulları hem de malzeme akış hızı üzerindeki etkileri özellikle önemlidir. Taşınan mesafe açıkça temel önemdedir ve boru delik çapı ve taşıma hattı basınç düşüşü de dikkate alınması gereken önemli değişkenlerdir. Yalnızca bu küçük grupta beş bağımsız değişken vardır […]

Pnömatik Taşıma Sistem Seçimi İle İlgili Önemli Noktalar

Belirli bir uygulama için pnömatik bir taşıma sisteminin seçilmesi, taşınan malzeme ile ilgili birçok parametrenin, taşıma koşullarının ve sistemin göz önüne alınmasını gerektirir. Temel spesifikasyon, genellikle, bir materyalin belirli bir akış hızında belirli bir mesafe boyunca taşınmasıdır. Maalesef pnömatik bir taşıma sisteminin taşıma potansiyeli kolayca tanımlanmamakta veya değerlendirilememektedir. Taşıma mesafesinin malzeme akışına olan etkisi örneğin karmaşıktır. Bununla birlikte, herhangi bir […]

Pnömatik Taşıma Havalandırma Sistem Sorunları

Taşıma sürecinin son aşamalarındaki ekipmanların önemini sık sık gözden kaçırmakla birlikte, hatalı tasarım ve şartname taşıma sisteminde sonsuz sorunlara neden olabilir. Hava toz ayırma sisteminin ayrı olarak düşünülmemesi de önemlidir. Sistemin filtre üzerinde yaratacağı etki ve filtrenin sistem üzerinde yaratacağı etki dikkate alınmalıdır. Yoğun faz tank sistemlerindeki sorunlar Pnömatik taşıma sistemlerinde hem ters hava püskürtmeli filtreler hem de mekanik olarak […]

Pnömatik Taşıma Sistemleri Toz Filtreleri

Torbalı filtreler şimdiki pnömatik taşıma sistemlerinde gaz-katı ayırma görevleri için “endüstriyel standart” olmuştur. Bu, özellikle taşınan malzemede bir toz unsuru bulunduğu durumdur. Son yıllarda, torba kumaşlarında belirli gelişmelerle birlikte önemli gelişmeler sağlanmıştır. Filtre birimlerinin tasarlandığı veya seçildiği ilkeleri belirleyebilmek bilmek e için, çalışma biçimlerini anlamanız faydalı olacaktır. Filtrasyon mekanizmaları Gözenekli bir kumaştan geçen bir gaz akıntısından partiküllerin çıkarılabildiği iki temel […]

Pnömatik Transport Sistemleri Katı Gaz Ayırma Aygıtları

Potansiyel bir toz sorununun büyüklüğünün değerlendirilmesi, malzemenin ince toz içeriğine özel önem verilerek, ele alınacak dökme malzemenin incelenmesi ile yapılabilir. Belirli bir materyal için pnömatik transport sisteminde kullanılacak gaz-katı ayırma cihazının tipi hakkında karar verirken, dökme materyalin taşıma sonrasında besleme noktasına göre partikül büyüklüğü dağılımını bilmek açıkça daha önemlidir. Bir malzemenin ‘tozlanmasını’ belirlemek için testler mevcuttur; Yani, parçacıkların hacminden dış […]