TÜRKÇE MAKALE
Pnömatik Taşıma Havalandırma Sistem Sorunları

Pnömatik Taşıma Havalandırma Sistem Sorunları

Taşıma sürecinin son aşamalarındaki ekipmanların önemini sık sık gözden kaçırmakla birlikte, hatalı tasarım ve şartname taşıma sisteminde sonsuz sorunlara neden olabilir. Hava toz ayırma sisteminin ayrı olarak düşünülmemesi de önemlidir. Sistemin filtre üzerinde yaratacağı etki ve filtrenin sistem üzerinde yaratacağı etki dikkate alınmalıdır.

Yoğun faz tank sistemlerindeki sorunlar

Pnömatik taşıma sistemlerinde hem ters hava püskürtmeli filtreler hem de mekanik olarak sarsılan filtreler kullanılabilir, ancak hacimsel hava akış oranına göre bu ünitelerin boyutlandırılmasına özen gösterilmelidir. Bir taşıma döngüsünün sonunda boru hattı ve hava üfleme tankının filtre ünitesi vasıtasıyla havalandırılması gerekiyorsa, hava akışı oranı hava hareket ettiricisini kararlı hava akışı değerinden önemli derecede yüksek olacaktır. Densveyör tankı yüksek bir basınçta çalışırsa, özellikli durum söz konusudur, çünkü taşıma çevrimi boyunca hava akışının geçici doğası önemli derecede büyütülmüştür.

Bu, filtreden geçen hava hızında önemli bir artışa neden olur, muhtemelen filtre torbalarının kör filtrelere dönüşmesiyle sonuçlanır, yüksek filtre direnci temizleme zorluğu getirir. Bu, mekanik olarak çalkalanmış filtrelerde söz konusu olduğunda özellikle geçerlidir. Bu koşullarda, toplam hava akış oranını olabildiğince düşük bir seviyede tutmak için, taşıma çevriminin sonunda hava beslemesini azaltmak şarttır. Bu dalgalanmaları filtre boyutunu arttırarak karşılamak daha pahalı bir çözüm olabilir.

Vakumlu taşıyıcı sistemlerdeki sorunlar

Vakum taşıma sistemlerinde, filtreden çıkan temiz hava, bir egzoz yoluyla çekilir. Bir filtre torbası yırtılırsa veya başka bir şekilde arızalanırsa, egzoz cihazına malzeme aktarılır. Bir turbo üfleyici, aşındırıcı olmaması koşuluyla belli miktarda tozlu havayı tolere edebilir, ancak pozitif deplasmanlı üfleyiciler bunu yapamaz ve bu nedenle bazı koruma biçimleri sağlanmalıdır. Bir siklon genellikle bu amaçla kullanılır ve ince parçacıklara göre verimliliği oldukça düşük olmasına rağmen, fanın ciddi hasar görmeden önce sistemin kapatılması için zaman tanıyacaktır. Torbalı filtrelerinin boyutlandırılması için tasarım parametresi, filtre kumaşı boyunca yüzeysel hava hızı ile ilgilidir. Pozitif bir basınç taşıma sisteminde, bu değerlendirmede kullanılabilen hava akışı, taşınan malzeme yüksek bir sıcaklıkta olmadıkça, hava hareket ettiricisinin hacimsel derecelendirmesidir.

Negatif basınç sisteminde filtre vakum altındadır ve bu dikkate alınmalıdır. Örneğin, aynı ‘serbest hava’ akış oranını kullanan bir pozitif basınç sistemi ile karşılaştırıldığında, 0.5 bar’lık vakum altında çalışan bir vakum sisteminin, pozitif bir basınç sistemi için gerekli olanın yaklaşık iki katı büyüklüğünde bir filtreye sahip olması gerekir. Elbette bu, adil bir karşılaştırma değil, çünkü vakum sistemi için boru hattı deliği daha büyük olacak, ancak boyutlandırma işleminde hem basıncı hem de sıcaklığı hesaba katmanız gerektiği vurgulanıyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir