TÜRKÇE MAKALE
PNÖMATİK TAŞIMA SİSTEMLERİ KONTROLU VE İKİZ TANK SİSTEMLERİ

PNÖMATİK TAŞIMA SİSTEMLERİ KONTROLU VE İKİZ TANK SİSTEMLERİ

Pnömatik taşıma sistemleri nde bir malzeme yelpazesinin değiştirilmesi gerekliyse, çeşitli malzemeleri taşımak için bir üfleme deposu veya bir dizi mesafeye tek bir malzeme gerekiyorsa otomatik kontrol sistemi gerekecektir. Hava besleme basıncı kontrol parametresidir ve bu nedenle taşıma hattının daima hava tedarik basıncının izin verecek maksimum kapasiteye ulaştığından emin olmak için üfleme tankına hava tedarikinde bazı geribildirim kontrolleri sağlanmalıdır. Üfleme tankı deşarj oranını kontrol etmenin en etkili yolu, hava besleme hatlarının birinde modülasyonlu bir vana takmaktır. Bu, hava tahliye tankı ile ilave hat arasındaki toplam hava kaynağının  otomatik olarak orantılı hale getirecektir.

 

Şekilde bir alt boşaltma üfleme deposuna takılmış böyle bir pnömatik taşıma sistemleri taslağı gösterilmiştir. Bu durumda, geri besleme sinyali ilave hava tedarik hattındaki hava basıncından gelmektedir. İzlenen basınç sistem çalışma değeri altındaysa, modülasyon valfı hava akışını destek hattına sınırlar ve bu nedenle de daha fazla hava üfleme tankına yönlendirilir. Hava kaynağının büyük bir kısmı üfleme tankına yönlendirildiğinde, besleme hızı artar. Basınç fazla yükselirse, modülasyon vanası daha fazla yardımcı havaya izin vermek için biraz açılır ve dolayısıyla malzeme akış hızı düşer. Bu tür kontrol, taşıma döngüsüyle ilişkili başlatma ve bitme geçişlerinde özellikle yararlıdır. Örneğin, çalıştırma sırasında hızlı bir basınç uygulamak için havanın otomatik olarak üfleme tankına yönlendirileceği ve otomatik olarak farklı uzunlukta hatlarla kontrol sağlanacağı anlamına gelir. Valf için algılama cihazı sıklıkla hava besleme hattından ziyade yardımcı hava hattına yerleştirilir. Yardımcı havayolunda basınçtaki değişiklikler çok hızlı bir şekilde izlenecektir. Hava tedarik hattında, üfleme deposunun bir sönüm etkisi vardır ve bu nedenle algılama basınç değişikliklerinde hafif bir gecikme olacaktır.

İKİLİ ÜFLEME TANK SİSTEMLERİ

Pnömatik taşıma sistemleri iki  adet üfleme tankı kullanılırsa, performansta önemli bir iyileşme sağlanabilir. Üfleme tanklarının iki temel konfigürasyonu vardır. Birincisi, ikisini paralel hale getirmek ve diğeri onları seri olarak almaktır. Seri düzenlemesi, kilitli haznelerle çalışan besleme sistemleri ile değerlendirilecektir.

Pnömatik taşıma sistemleri ikiz üfleme tankları paralel bağlantı

Paralel iki üfleme tankı kullanılırsa, ortalama akış oranının kararlı durum materyali akış oranına oranı, bire yakın hale getirilebilir. Bir üfleme tankı taşıma boru hattına boşaltılırken diğeri basınçsızlaştırılabilir, doldurulur ve basınçlandırılabilir, diğeri boşaldığında ikizi boşaltmaya hazır olabilir. Bu sayede, ortak bir boru hattı vasıtasıyla hemen hemen sürekli sevkiyat gerçekleştirilebilir. Bununla birlikte, bu düzenleme, her boşaltma tankı için bir deşarj, havalandırma,  izolasyon vanaları,  seviye şalterleri ve doğru zamanlamayı elde etmek için bir otomatik kontrol sistemi gerektirir. İkiz üfleme tanklarının tipik bir paralel düzenlemesinin bir taslağı aşağıdadır.

Buradan, bir üfleme tankındaki üfleme tankı basınçlandırma işleminin, malzeme diğerinden boşaltılırken gerçekleştirilmesi gerektiği görülür. Bu, ek hava gerektirir ve elde edilen marjinal iyileşme için muhtemelen ekonomik açıdan uygun olmayabilir. Tek bir üfleme tankıyla pnömatik taşıma sistemleri nde yüksek tonaj elde etmek için oldukça büyük bir üfleme tankına ihtiyaç duyulacaktır, ancak ikiz üfleme tanklarıyla tank büyüklüğü daha küçültülebilir. Boyut, iki dizinin izin verilen süreye uyması koşuluyla, oldukça kısa bir üfleme tankı döngüsüne dayanabilir.

 

Pnömatik Taşıma Sistemleri Kilitli Hazneler

Kilit hazneleri hem düşük basınç kapasitesine sahip birçok besleme sisteminin çalıştırılmasına, hemde çok daha yüksek basınçlarda çalışmasına ve ayrıca  tek bir üfleme tankı besleyiciden sürekli taşıma yapılmasına izin veren bir imkan sağlar. Çalışma modunu göstermek için, üfleme tankı teması sürdürülür ve çoğunlukla seri çalışan ikiz üfleme tankları olarak adlandırılan bir sistem düşünülür. Kilit haznesi, malzemenin sürekli yüklenmesine izin vermek için genellikle atmosfer basıncında olacak olan besleme haznesi ile hemen hemen sınır olmaksızın gereken herhangi bir basınçta malzemeyi alabilecek  şekilde bulunur. Bir üfleme tankı ile ilgili tipik bir düzen şekilde gösterilmektedir. Kilit haznesi veya basınç transfer kabı, yukarıdaki hazneden doldurulmuştur. Kilit haznesi bundan sonra ya üfleme tankından doldurma sırasında bir havalandırma hattı görevi gören bir basınç dengesi vasıtasıyla ya da bir doğrudan hat vasıtasıyla, üfleme tankıyla aynı basınca kadar basınç altına alınır. Ana hava kaynağından. Transfer tankı, üfleme tankıyla aynı basınçta, sürekli bir malzeme akışı sağlamak için tepe tankına doldurulabilir. Malzemeyi nakledilirken sistemin performansında kayıplığı önlemek için kilit haznesine yavaşça basınç uygulanmalıdır. Malzeme üfleme tankına yüklendikten sonra, kilit haznesinin atmosfer basıncına geri döndürülmesi için havalandırılması gerekecektir. Kilit haznesi daha sonra besleme hunisinden başka bir malzeme partisi ile yüklenebilir. Şekildeki üfleme tankı üst deşarj konfigürasyonunda, akışkanlaştırıcı bir membran olmadan gösterilmiştir. Hava üfleme tankını basınçlandırmak ve malzemeyi akışkanlaştırmak için tabandaki bir plenum odacığı içine girer ve ters çevrilmiş bir koni vasıtasıyla aktarma hattına boşaltılır. Birinin üst üste yerleştirilmiş olduğu dikey olarak sıralı bir şekilde düzenlenmiş olan hazne  düzenlemeleri çok fazla boş alan gerektirir ve bu nedenle bazen gerekli yüksekliği asgariye indirmek için Şekilde gösterilen  boşaltma tankı düzenlemesi kullanılır.

Pnömatik Taşıma Sistemleri alternatif besleme düzenlemeleri

Şekilde gösterildiği gibi bir kilitli huni düzenlemesi kullanılıyorsa, yüksek basınçlı havanın kullanılmasına rağmen, boru hattı besleme tertibatı hiç bir üfleme tankına ihtiyaç duymaz. Transfer basınç haznesi, hazneyi ve boru hattı besleme aygıtını ayırırken, besleme düzeneği aynı zamanda bir yıldız besleyici veya bir vidalı besleyici olabilir, çünkü besleyici boyunca hemen hemen hiç basınç düşmesi yoktur. Aslında, herhangi bir basınç düşüşü, malzeme akışı yönünde olacaktır ve bu nedenle, bu türdeki geleneksel besleyiciler cihaz boyunca hava sızıntısı problemi yoktur.

Yıldız ve vidalı besleyiciler

Bir boru hattına sürekli bir malzeme akışı sağlamak için bu durumda bir yıldız besleyici  veya vida kullanılabilir. Bir yıldız besleyici veya vida kullanılacaksa, yüksek basınç diferansiyellerini karşılayacak tasarımların kullanılması gerekmez. Aşındırıcı malzemelerle ilgili aşınma problemleri de bu tür sistemlerle önemli ölçüde azaltılır. Bu kilit haznesi prensibine dayanan bir vidalı besleyicisinin bir taslağı Şekilde verilmiştir.

Venturi besleyiciler

Venturi besleyiciler, bir kapta bir kilit hunisi altına yerleştirildiğinde eşit derecede yüksek basınçta çalıştırılabilir. Yüksek basınçtaki değişikliklerin hava sıkışması üzerindeki etkisi o kadar da iyi değildir ve ventüri içinde  çok yüksek hızların üretilmesi de gerekmemektedir bu nedenle ekipmanın  tasarlanması ve çalışması çok daha kolaydır.

Pnömatik Taşıma Sistemleri Uygulamalar

Yüksek bir hava besleme basıncına ihtiyaç duyulduğunda ve  uzun mesafelerde bir malzeme iletilmesi  ve sürekli çalıştırılması gerekiyorsa , ikiz bir üfleme tankı yoğun faz pnömatik taşıma sistemi idealdir. Bu sistemler hava kilitleri, vidalı besleyiciler ve birçok tek üfleme tankı sisteminden daha fazla boş alana ihtiyaç duysa da, bunun aşırı olması gerekmez. Elde edilen materyal akış hızına açıkça bağlıdır, ancak iki basınç tankı arasında makul bir çevrim frekansı kullanılırsa, kapların kapasitesi makul bir boyutta indirgenebilir ve kompakt bir sistem elde edilir. Bu sistemlerin özel bir uygulaması, kazanlara veya fırınlara toz haline getirilmiş köümürün doğrudan püskürtülmesi içindir. Fırınlarda, materyal sıklıkla bir basınca karşı verilmelidir. Tabii ki yüksek hava tedarik basınçlarından yararlanılacağı için bu hiç sorun oluşturmaz. DIPC sistemlerinin genel bir gerekliliği, malzemenin çok eşit bir oranda taşınması ve aynı zamanda yüksek bir indirme oranı elde edebilmesi olmalıdır. Bu bağlamda, malzeme akış oranında 10: 1 çalışma aralığı istenir. Üfleme tankları bu aralıkta oldukça başarılı bir şekilde çalışabilir ve bu nedenle bu tür uygulamalar için idealdir.

Alternatif pnömatik taşıma sistemleri hazne yapılandırması

Baş oda gereksinimi nedeniyle, özellikle de üfleme tanklarının yüksek tonaj iletimleri için, üfleme tanklarının yan yana düzenlenmesi tasarlanmıştır. Bu gelişmenin itici gücü, vidalı pompa besleme sistemlerini bu tür üfleme tanklarıyla değiştirme imkanıydı. Kilit haznesi, haznenin altındaki mevcut alana, vidalı pompa vasıtasıyla boşaltılır ve üfleme deposu yanına yerleştirilir. Bu, kilit haznesindeki malzemenin üfleme tankına taşınmasını gerektirir ancak bu sürekli çalışmaya izin verir. Böyle bir düzenlemenin bir taslağı Şekide verilmiştir.

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir