HAVALI PNÖMATİK TAŞIMA SİSTEMLERİ KAUÇUK HORTUMLAR VE ETKİLERİ

 HAVALI PNÖMATİK TAŞIMA SİSTEMLERİ KAUÇUK HORTUMLAR VE ETKİLERİ

Kauçuk hortumlar, havalı pnömatik taşıma sistemlerindeki boru hattı ve kavisleri için taşıyıcı sistemlerde ve bir derece doğal esneklik isteyen alanlarda yaygın olarak kullanılır. Özel özelliklerinden dolayı, taşınan malzemenin ufalanabilir, aşındırıcı veya yapışkan olabileceği sistemler için de idealdir. Doğal esnekliğinden dolayı, boşaltma vakum uygulamalarında, hareketli taşıma sistemlerinde ve standart boru hattı kıvrımlarının gerekli geometriyle uyuşmadığı durumlarda da boru hattı bölümlerine katılmak için idealdir hortumlardır.

Havalı pnömatik taşıma sistemlerindeki erozyon aşınması ve parçacık bozulması

Kauçuk hortumlar, belirli durumlarda çelik boru hattından daha iyi bir eroziv aşınma direncine sahiptir. Yüzey malzemesinin sertliği genel olarak alternatif metal yüzeylerin sertliğinden çok daha düşüktür ve parçacıkların yüzeye çarpmasına rağmen aşınmaya karşı aşınma direnci, etkinin enerjisinin çoğunu rahatlıkla absorbe edebilmesinden kaynaklanmaktadır. Aynı mekanizma ile, kırılgan malzemelerin çarpma enerjisi de emilir ve böylece parçacık bozulması önemli ölçüde azaltılabilir.

Havalı pnömatik taşıma sistemlerindeki kauçuk hortumlarda basınç düşmesi

Yüksek hızdaki seyrek faz taşıyıcılarda eroziv aşınma ve parçacık bozulması problemleri özellikle çok büyük bir sorundur. Ne yazık ki, gaz-katı akışlarının lastik hortum içerisindeki basınç düşüşü, hız arttıkça çelik boru hatlarına kıyasla daha fazla olmaktadır. Çimento ile yapılan bir test programında, hem çelik hem de kauçuk hortumu test ettik ve düşük hızlı, yoğun faz taşıma sistemi için çelik ile lastik hortum arasındaki basınç düşüşünde çok az fark olduğunu gördük. Ancak hava debisi ve dolayısıyla hız arttıkça, hortum içerisindeki basınç düşmesi önemli derecede artmıştır. Sonuçların bir özeti Şekilde verilmektedir. Testimizi barit ile tekrarladık ve benzer bir sonuç toplamı elde edildi. Parçacıklar ile boru hattı duvarı arasındaki geri tepme katsayısının önemli bir rol oynadığı düşünmekteyiz. Esnek olan lastik, parçacıkları çeliğe oranla daha az etkilemek için daha düşük bir geri tepme katsayısına sahip olacaktır. Kauçuk parçacıkların çatlaktan daha fazla enerji emmesi durumunda, parçacıkları düşük hızdan hızlandırmak zorunda olduğu için daha büyük bir basınç düşmesi kauçuk boru hatlarında görülür. Bu nedenle, lastik hortum boyunca akış için basınç düşüşü çelik boru hattından daha yüksektir; ve bu nedenle basınç düşüşü hız kare ile arttığı için, taşıma havası hızındaki artış ile birlikte artmaktadır.

Havalı pnömatik taşıma sistemlerindeki kauçuk hortumlarla kohezif malzemelerin taşınması

Çelik boru hatlarında yapışkan malzemelerin boru hattı duvarına yapışma eğilimi vardır buda bir kaplama oluşturur. Bu kaplama, boru hattının tıkanmasına neden olacak bir seviyeye gelene kadar kademeli olarak artar. Bu, özellikle yağ içeriği olan ultra ince tozlar veya malzemeler ve malzemede yapışkanlık meydana getiren başka bir madde için de geçerlidir. Bu tür malzemeler ince duvarlı bir lastik hortum aracılığıyla taşınırsa, basıncın ve malzeme aktarımı sırasında havanın titreşimlerinden kaynaklanan hortumun doğal hareketi ve bükülmesi, boru hattı duvarında yapışma eğilimi gösteren herhangi bir malzemeyi çıkarmak için yeterlidir. Lastik boru hattının taşınabilmesi için desteklenmesi gerekir boru hattını makul derecede düz tutulacak şekilde. Esnek olabilen ince duvarlı bir hortum gereksinimi ile, düşük basınçlı yoğun faz pnömatik taşıma sistemiyle sınırlıdır, ancak yapışkan malzemelerin taşınması için basit ve etkili bir araçtır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir