VAKUMLU TAŞIMA SİSTEMLERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

VAKUMLU TAŞIMA SİSTEMLERİ

Tozlar ve diğer dökme materyaller için vakum taşıma sistemleri, yol boyunca birçok tehlikeden kaçınarak bir başlangıç ​​noktası ve bir varış noktası içerir. Tozlar vakum veya negatif basınç kullanılarak çeşitli kaynaklardan işleme hattına aktarılır. Vakum iletiminin bir numaralı avantajı toz kontrolü ve plastik endüstrisinde yanıcı toz güvenlik konusudur.

Vakum Konveyör ile toz ve granül taşıma, manüel taşımayı önleyerek tozları kontrol eder, tozları kaçak toz olmadan kapalı bir süreçte iletimini sağlar. Sızıntılar ortaya çıkarsa, dışarıya sızan pozitif basınçlı sistemlerden farklı olarak sızıntı her zaman içe doğrudur. Vakumlu nakil, pozitif basınçlı nakil üzerinde tüm gıda ve hijyen kontrol kurumları tarafından tercih edilir. Seyrek fazlı vakumlu taşıma sistemleri esnasında, hava ve ürünün tamamlayıcı oranı ile malzeme hava akımında tutulur.

Sistem kontrolleri, malzemenin talep üzerine iletilmesini ve boşaltılmasını sağlar; big bag torba, tanklardan, tren vagonlarından ve silolardan çok miktarda manuel müdahale yapılmaksızın toplu malzemelerin hareket etmesini gerektiren daha büyük uygulamalar için sık sık konteynır değişikliklerini azaltır. Seyrek fazdaki tipik taşıma oranları tipik taşıma mesafeleri 100 mt’den az ve hat boyutları 6 parmağa kadar olan 10.000 kg / saat’e kadar çıkabilir. Taşıma hızı 7 litre / dk’dan  “daha yukarıdaki” taşıma uygulamaları için taşıma hattı boyutları 1.25 parmak çapında başlar.

Vakum Konveyör Modellerimiz
Vakum Konveyör Modellerimiz

Pnömatik bir taşıma sistemini düzgün bir şekilde tasarlamak için, işleminizde aşağıdaki 10 kriterin tanımlanması önemlidir:

  1. 1 .ÜRÜN YOĞUNLUKLUĞUNUZU TANIYIN

İlk adım olarak, iletilen toz, özellikle dökme yoğunluğu hakkında daha fazla bilgi edinmek önemlidir. Bu, tipik olarak küp başına kare (PCF) veya kübik santimetre (g / st) başına gram cinsinden tanımlanır. Vakum alıcısının boyutunun hesaplanmasında bu önemli bir faktördür. Örneğin, malzemenin hava akımından düşmesi için daha hafif ağırlıklı tozlar daha büyük alıcılara ihtiyaç duyar. Malzemenin yoğunluğu ayrıca, taşıma hattının boyutunun hesaplanmasında bir faktördür ve bu da vakum üreticisi ve taşıma hızını belirler. Yüksek yoğunluklu malzemeler daha hızlı taşıma hızı gerektirir.

  1. TAŞIMA MESAFESİNİ BİLGİ EDİN

Mesafelerin taşınması hem yatay hem de düşey faktörleri kapsar. Tipik bir “up-and-in” sistemi, bir ekstrüzyon makinesinde veya bir ağırlık kaybı besleyiciye bir alıcıya kadar taşımak üzere zeminden seviye düşey bir kaldırma olanağı sunar. 45 ° veya 90 ° dirseklerinin sayısını bilmek önemlidir. “Süpürme” genel olarak, borunun kendisinin çapının genellikle 8-10 misli büyük bir merkez hat yarıçapı anlamına gelir. Bir süpürme dirseğinin doğrusal borunun 6 mt’ine eşdeğer olduğunu akılda tutmak önemlidir. Örneğin, 6 mt dikey artı 6 mt yatay ve iki 90 ° dirsek en az 24 mt taşıma mesafesine eşittir. Sisteminizdeki dirsek sayısının azaltılması önemli bir hedeftir. Tozlar sıvılar gibi akmaz ve vakumlu taşıyıcı sistemler sırt sırta dirsek sayısını en aza indirmelidir. Toplu modda dikey vakum taşıma işlemleri 4-5 mt’yi aşarsa, bu satırdaki malzeme taşıma işlemini durduracak ve geri düşecektir. Bu senaryo için, toplu taşıma durmadan dikey ayakların temiz olduğundan emin olmak için bir “hat temizleme valfi” tasarlamak önemlidir.

  1. TAŞIMA ORANINIZI BİLMElİSİNİZ

Nakil oranlarını hesaplarken saatte kaç kilo veya kilogramın gönderileceğini bilmek önemlidir. Ayrıca, işlemin toplu veya sürekli olup olmadığını tanımlayın. Örneğin, bir işlem 800 kg / saat ürün taşımayı gerektiriyorsa ancak toplu işlem, 1 saat boyunca her 5 dakikada bir 800 kg iletmeyi gerektiriyorsa, bu gerçekten 9.600 kg / saat’tir. Bu, 60 dakikalık bir süre zarfında 800 kg’ma kıyasla 5 dak’da 800 kg arasındaki farktır. Taşıma hızını belirlemek için sistemin doğru bir şekilde boyutlandırılması için sürecin taleplerini bilmek önemlidir.

  1. YIĞIN MALZEMENİZİN ÖZELLİKLERİNİZİ BİLMELİSİNİZ

Plastik endüstrisinde birçok farklı dökme malzeme özellikleri, parçacık şekilleri ve boyutları vardır. Tozlar iyi, yapışkan veya akışkan olabilir. Diğer özellikler arasında pastiller, topaklar, pullar, granüller ve benzerleri bulunur. Parçacık boyutunu ve boyut dağılımını anlamak, alıcı ve filtre düzeneğini kütle akışı veya huni-akış dağılımı için boyutlandırırken çok önemlidir. Diğer hususlar, malzemenin serbest akışlı, aşındırıcı veya yanıcı olup olmadığının belirlenmesini içerir; nemi emip kabul ettirmez; ve iletken hortumlar, contalar, filtreler veya proses ekipmanları ile potansiyel olarak kimyasal uyumluluk sorunları olup olmadığı. Ek özellikler arasında, daha yüksek bir ince toz içeriğine sahip, daha fazla filtre alanı gerektiren talk pudrası gibi “dumanlı” malzemeler bulunur. Yüksek boşluk derecesine sahip serbest akışkan olmayan malzemeler için, alıcı tasarımına ve tahliye vanasına özel dikkat edilmesi gereken hususlar vardır.

  1. HAMMADDENİZİ NASIL TEDARK EDECEĞİNİZİ ÖĞRENİN

Vakum-taşıma sistemi tasarlarken, malzemelerin nasıl alındığını ve sürece nasıl tanıtılacağını açıkça tanımlamak önemlidir. Vakum taşıyan bir sisteme materyal getirmenin birçok yolu vardır. Bazı hammaddeler elle,  bazıları otomatik besleme için daha uygundur – ve hepsi toz kontrol etmek için dikkat gerektirir.

Malzeme, kağıt torba, elyaf varil, fıçı, big bag torba, kraft ventilli torba, katı ara konteynırlar, silolar, kutu, vagon, silobas veya yukarı akışlı proses ekipmanları ile alınabilir. Toz kontrolünü en üst düzeye çıkarmak için, big bag boşaltıcılar kapalı vakumlu sevk hatlarını ve torba boşaltma istasyonları toz toplayıcılarıyla birleştirmek gerekir. Malzeme, bu kaynaklardan filtre alıcıları tarafından iletilir ve daha sonra prosese taşınır.

  1. DÖNÜŞÜM SÜRECİNİZ HAKKINDA BİLGİ EDİNİN

Bir vakum taşıma sistemini düzgün bir şekilde tasarlamak için, malzemeyi sağlayan akış yukarı prosesi tanımlamanız gerekir. Malzemenin, ağırlık kaybı besleyici, hacimsel besleyici, karıştırıcı, reaktör, ekstruder hunisi veya malzemeyi taşımak için kullanılan diğer herhangi bir ekipmandan gelip gelmediğini öğrenin. Bunların hepsi taşıma sürecini etkiler. Ek olarak, bu kaplardan çıkan materyalin batch veya sürekli kesintisiz olarak gönderilme sıklığı, taşıma sürecini ve maddenin prosesin dışına çıktığında nasıl davrandığını etkiler. Yukarı akım ekipmanı, aşağı akım ekipmanını etkiler. Kaynakla ilgili her şeyi bilmek önemlidir.

  1. BİNA YÜKSEKLİĞİNİZİ DİKKATE ALIN

Varolan bir tesise ekipman yerleştirirken bu önemli bir husustur. Manuel çalıştırma için tasarlanmış olan tesis, otomatikleştirilmiş bir işlem için yeterli yer sağlayamayabilir. Tozun taşınması için en küçük taşıma sistemi bile, filtreleme erişimi, deşarj valfi incelemesi ve konveyör altındaki ekipmana erişim gereksinimlerini göz önüne alarak, işlemenizin üstünde en azından 1mt ektra alana ihtiyaç duyacaktır. Yüksek hacim gerektiren yüksek boşluk gerektiren uygulamalar, filtre gerektirmeyen bir vakum alıcısı kullanabilir. Bu yaklaşım, bir başka zemin seviyesinde filtrelenmiş teknede toplanan alıcıya geçmesi gereken bazı tozların taşınmasına izin verir. Ölçek valfleri veya pozitif basınçlı sistemler de boşluk gereksinimleri için bir dikkat oluşturabilir.

  1. SÜRECİNİZ SÜREKLİ VEYA PARTİLİMİ (BATCH)

Beslemekte olduğunuz operasyon türünü tanımlamak önemlidir: toplu veya sürekli. Örneğin, kabarcık depolarına boşaltılmış küçük konveyörler toplu işlemdir. Bir besleme maddesi ya da bir ara besleyici vasıtasıyla bir parti malzemesinin alınacağını ve taşıma prosesinin bir partiden gelen maddenin yükseğini alıp alamayacağını bilin.

Alternatif olarak vakum alıcıları, malzemeyi direkt olarak sürece ölçmek için besleyiciler veya döner hava kilitleri kullanabilir; bu, sürekli taşıyıcıdır. Veya, malzeme alıcının içine taşınabilir ve iletim döngüsünün sonunda ölçülü bir şekilde boşaltılabilir. Ekstrüzyon uygulamaları tipik olarak hem yığınsal hem de sürekli operasyon kullanır ve malzemeleri doğrudan ekstrüzyon presinin ağzına besler.

  1. COĞRAFİ VE ATMOSFER KOŞULLARINIZI BİLMELİSİNİZ

Coğrafi ve atmosferik hususlar, özellikle yükseklik sistemin boyutlandırılmasında önemli bir rol oynadığı durumlarda, önemli tasarım hususlarıdır. Yükseklik yükseldikçe, malzemenin taşınması için daha fazla havaya ihtiyaç duyulur. Ayrıca, tesis çevresel koşullarını ve sıcaklık / nem kontrolü de göz önünde bulundurun. Higroskopik olan bazı tozlar nemli günlerde deşarj sorunlarına neden olabilir.

  1. VAKUM TAŞIMA EKİPMAN MALZEMELERİNİİN ÖZELİKLERİNE DİKKAT EDİN

Sistem kurulum malzemeleri, bir vakum iletim sisteminin tasarımında ve işlevselliğinde çok önemli bir husustur. Odak noktası ürünle temas eden yüzeylerdir, bunlar genellikle statik kontrol ve kirlenme nedenlerinden ötürü kullanılmayan metalik plastiklerdir. Proses materyalleri kaplamalı karbon çeliği, paslanmaz çelik veya alüminyum ile temas halinde mi? Karbon çeliği çeşitli kaplamalarla birlikte mevcuttur, ancak bu kaplamalar kullanımda bozulabilir veya düşebilir. Gıda ve medikal dereceli plastik işleme için, 304 veya 316L paslanmaz çelik, temizleme kolaylığı ve kontaminasyondan kaçınmak için belirli bir cila seviyesine sahip ise kaplamaya gerek yoktur. Bakım ve kalite kontrol personeli, ekipmanlarının yapım malzemeleri ile ilgilenmelidir ve malzeme özelliğe uygun bakım işlemleri yapmalıdır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir