Pnömatik Taşıma Sistemlerinde Havanın Sisteme Olan Etkisi -TEKNOCONVEY

Pnömatik taşıma sistemi hava etkisi sıkıştırılmış hava kullanım için bir boru hattına gönderildiğinde hava genelde çok sıcak olacak ve bir miktar da su ve yağ içerebilmektedir. Hava dağıtım sıcaklığı ve yağ sorunu bu noktada biraz ayrıntılı olarak ele alınmaldır. ancak burada bu konuyu ortaya atmamıza  rağmen,  ilerde nem ve yoğunlaşma ve havayla kurutmanın spesifik konuları genel olarak başka bir yazımızda  ayrıntılı olarak izah etmeyi düşünmekteyiz. Sağlanacak güç sıkıştırılmış hava   dolayısıyla işletme maliyeti çok yüksek olabilir   bu konunun bu noktada daha ayrıntılı olarak ele alınması gerekmektedir.

pnömatik taşıma sistemi hava etkisi
pnömatik taşıma sistemi hava etkisi

Pnömatik Taşımada Teslim sıcaklığı

Havanın sıkışmasına yol açan güç enerjisinin büyük bir kısmı havanın sıcaklığını arttırmada kendini gösterir. Yaklaşık 2 bar’dan daha büyük basınçlara hava sıkıştırmak için genellikle hava soğutması kullanılır. Sıkıştırmanın en etkili şekli, izotermal olarak işlemi gerçekleştirmektir bu nedenle, karşılıklı çalışan makinelerin silindirleri genellikle su ile soğutulmaktadır . Bu nedenle, hava soğutmalı bir çok yüksek basınçlı makine için hava sıcaklığının etkisi ihmal edilmemelidir.

Nispeten düşük bir basınçta büyük bir hava hacminin gerekli olduğu seyrek faz taşıyıcı sistemlerin çoğunda, pozitif yer değiştirmeli körükler genellikle kullanılır. Bu tür uygulamalar için hava genellikle soğutulmaz bu nedenle sıkıştırmadan sonra hava oldukça yüksek bir sıcaklıkta olabilir. Sıkıştırma işlemi kısmen adiabatik, kısmen işlemin hızı nedeniyle, ancak geri döndürülebilir bir işlem olmaktan çok uzaktır. Sonuç olarak, kompresörden çıkan havanın sıcaklığı çok yüksek olabilir. Örneğin, 20 ° C’lik bir havanın, pozitif yer değiştirmeli bir üfleç içerisinde 1 barlık göstergeye sıkıştırılması durumunda, tersinir bir proses için, sıkıştırmadan sonra minimum sıcaklık yaklaşık 84 ° C olur ve izentropik etkinliği 80’dir.

Pnömatik Taşıma Sistemi Hava Etkisi Yağsız hava

Yağsız hava genellikle pnömatik taşıma sistemi için önerilir; sadece gıda, ilaç ve kimyasal maddeler gibi malzemenin kirletilmemesi gereken yerlerde değil, aynı zamanda bir hava kompresöründe kullanıldığında yağlama yağı havayla taşınabilir ve boru hattındaki kıvrımlara veya tıkanıklıklara sıkışabilir. Çoğu yağlama yağı, özellikle oksijen bakımından zengin bir ortamda, spontane yanmaya meyilli olan daha fazla karbonlu maddeye ve parçacık madde hareket ettirilerek sürtünme ısısının üretildiği durumlarda parçalanır.

Aerosol yağ damlalarının giderilmesinde oldukça etkili olan konvansiyonel birleştirilmiş filtreler monte edilmesine rağmen, süper ısınma faz içindeki yağlar doğrudan kendileri boyunca geçecektir. Hava soğuyorsa, aşırı ısıtılmış yağ buharı boru hattının altına sıvıya dönecektir. Nihai olarak sızıntılar meydana gelebilir, ardından yağ dökülür ve sonuç olarak basınçlı hava yangınları oluşur. Yağ enjeksiyonlu kompresörlerin kullanıldığı tek güvenli çözüm, hem sıvı damlacıkta hem de süper ısıtılmış fazlarda yağ çıkarma yeteneğine sahip olan karbon emici tipi gibi kimyasal filtreler kullanmaktır. Bununla birlikte, bu çözüm pahalıdır ve karbon filtre hücrelerinin sürekli bakımını ve değiştirilmesini gerekmektedir.

Pnömatik Taşımada Su Çıkarma

Hava basıncı arttıkça süspansiyonda nem tutma kabiliyeti azalır. Ancak hava sıcaklığı arttıkça çok daha fazla nem absorbe edebilir. Doymuş hava izotermik olarak sıkıştırılırsa, spesifik nem otomatik olarak azalıcaktır. Hava başlangıçta doymuyorsa, izotermal sıkıştırma havanın bağıl nemini düşürecek ve sıkıştırma işlemi sırasında doygunluğa erişecektir. Hava izotermik olarak sıkıştırıldığında,  oldukça büyük miktarda su buharı yoğunlaşır ve çoğu durumda kompresörden çıkan hava doymuş olmaktadır. Adyabatik sıkıştırmada havanın sıcaklığı artacak ve sıcak havanın nemi destekleyen belirgin bir yeteneği nedeniyle sıkıştırma işlemi sırasında yoğuşmanın gerçekleşmesi olası değildir.

Pnömatik Taşımada Hava Kurutma

Bir malzemeyi taşımak için kuru hava gerekiyorsa, havayı sabit basınçta soğutarak belirli nem oranında  azalma elde edilebilir. Bu sıkıştırmadan önce veya sonra olabilir. Hava soğutulduktan sonra bağıl nem artar ve yüzde 100’e ulaştığında daha fazla soğutma yoğunlaşmaya neden olur. Bu noktanın ötesinde nem oranı düşecektir. Yoğuşma suyu boşaltılır ve hava daha sonra ısıtılırsa, özel nemi sabit kalır ancak bağıl nem azalır. Bu işlem çoğu soğutucu akışkan tipi hava kurutucusunda kabul edilmiştir. Alternatif olarak, bir amaca yönelik bir kurutucu da nem giderici de kullanılabilir. Taşınacak malzeme higroskopik ise, genellikle basınçlı havayı kurutma gerekecektir.

Pnömatik Taşıma Tesis Havasının Kullanımı

Tesiste basınçlı hava mevcutsa, pnömatik taşıma sistemi hava etkisi için ayrı bir kompresör satın almadan bunu kullanmak mümkündür. Tesis havası kullanılıyorsa, sistemin sermaye maliyetini kesinlikle düşürecektir, ancak bu düzenlemeyle işletme maliyetine dikkatli bir gözle bakılması gerekecektir. Tesis havası 6 veya 7 bar’da bulunuyorsa ve pnömatik taşıma sistemi yalnızca 1 veya 2 bar hava gerektiriyorsa, tesis havasını kullanma maliyeti, taşıyıcı sisteme ayrılmış bir hava düzenleyicinin maliyetinden önemli derecede yüksek olacaktır. Uzun vadede, sistemi kendi hava taşıtıcısıyla tedarik etmek daha ekonomik olabilir. Örneğin 2 barlık hava gerekiyorsa, 7 barlık bir basınca sıkıştırılmış belirli bir hava debisi, aynı akış hızını 2 barlık göstergeye sıkıştırmaktan yaklaşık% 90 daha fazla enerji gerektirir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir